Selamat Datang Ke Gereja Kami

Allah dan manusia didamaikan sepenuhnya dalam Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka yang dipertuduhkan kepa11da mereka. Perbuatan Yesus yang selesai di atas salib menawarkan untuk semua orang yang percaya kepada-Nya,  keampunan dan kebenaran. Pekerjaan Yesus yang selesai melepaskan kepada setiap orang percaya segala berkat Abraham iaitu yang telah Allah panggil sebagai kawan. Injil menjadi semakin lebih baik. Datang dan lawati kami.

Pelayanan Bahasa Malaysia dilahirkan pada 25 Jun 2014 darisokongan doa Pelayanan Doa BEM Grace dan sokongan pelayanan dari Pelayanan Klinik Penyembuhan Kristian yang di pimpin oleh saudara Quincy Kandoh.  Pelayanan yang pada mulanya mempunyai jemaat seramai lima orang telah bertambah sehingga tujuh puluh orang pada penghujung tahun 2014. Perjumpaan pelayanan diadakan setiap Sabtu minggu kedua dan keempat di Upper Room, BEM Grace. Misi Pelayanan Bahasa Malaysia adalah “untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang – orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara (Yesaya 42.7)”. Pelayanan Bahasa Malaysia menerima beberapa kesaksian dari orang perseorangan seiring dengan nubuat yang telah Tuhan berikan dari Yesaya 42.7.Oleh kerana pertambahan jemaat yang meningkat, gereja telah mengambil langkah iman untuk menjadikan pelayanan ini sebagai suatu kebaktian setiap hari Ahad. Pada 1 Februari 2015, Pelayanan Bahasa Malaysia telah diangkat sebagai Kebaktian Bahasa Malaysia dan diberkati dengan pimpinan Pastor Oda Ato serta anggota pelayanan – pelayanan yang lain. Tuhan Yesus terus memberkati kebaktian dengan pelayanan Firman-Nya dan pemuridan.Pada penghujung bulan Disember 2015, Kebaktian Bahasa Malaysia telah membaptiskan beberapa jemaat-Nya buat pertama kali dan mempunyai pelayanan yang menjangkau pelajar – pelajar di intitusi pengajian tinggi swasta mahupun awam. Pada hari ini Kebaktian Bahasa Malaysia diberkati Tuhan dengan beberapa pelayanan – pelayanan yang lain:
  1. GraceBahasaMalaysia – Kebaktian setiap Ahad
  2. GraceLove – Pelayanan penyambut tetamu
  3. GraceWorship – Pelayanan puji & sembah
  4. GraceLife – Pelayanan kelompok sel
  5. GraceSoul – Pelayanan pengangkutan (van)
  6. GraceHeart – Pelayanan komuniti
  Kebaktian Bahasa Malaysia juga turut terlibat bersama menjayakan program muda mudi yang dikenali sebagai Grace Youth Ministry (G.Y.M).Program ini diadakan setiap Sabtu minggu kedua dan ketiga setiap bulan.Banyak topik – topik yang menarik dibincangkan dan aktiviti – aktiviti yang dilakukan bersama. Puji Tuhan kerana kasih-Nya tidak berkesudahan!

UPCOMING EVENTS

25Oct
Friday

Time: 7:30pm - 10:30pm
Location: Upper Room, Lot 244, Jalan Tunku Abdul Rahman

Join Our Mailing List