Pekerjaan Selesai di Kayu Salib

"Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia."  (Roma 11:6)

Pekerjaan  Yesus Kristus di kayu salib yang selesai adalah asas keselamatan kita melalui rahmat. Ia adalah kerja yang telah disembunyikan sehingga salib dan berakhir dengan kematian Yesus, saat selepas Dia katakan, "Sudah selesai!" (Yohanes 19:30 ).

Pekerjaan ini adalah sempurna dan lengkap. Orang berdosa mengakses pekerjaan yang selesai ini, sepenuhnya, pada masa kepercayaan peribadi (Roma 5:2) dan tidak boleh menambah atau menguranginya sama sekali.

Oleh kerana itu, Allah benar–benar dan sempurna didamaikan oleh tumpahan darah Kristus; orang berdosa juga benar–benar  dan sempurna ditebus dari dosa; dan benar-benar dan sempurna diperdamaikan dengan Allah pada masa kepercayaan peribadi.

Pendamaian

(penyelesaian yang sempurna dan lengkap bagi kesucian Allah
yang telah disinggung)
Takrif pendamaian: Penawaran hadiah atau pengorbanan pada nilai yang mencukupi agar kemurkaan lain dipenuhi sepenuhnya.
"Dan Dia sendiri adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita, dan bukan untuk kita sahaja tetapi juga untuk seluruh dunia ."
(1 Yohanes 2:2)

Tuhan adalah adil dan Hukum Taurat yang menuntut agar hukuman bagi dosa adalah maut (Roma 6:23). Pendamaian menyelesaikan masalah Tuhan yang tersinggung. Kematian Kristus telah melepaskan segala kemarahan Tuhan ke arah dunia yang berdosa dan telah memesongkan kemurkaan-Nya. Murka-Nya telah berubah menjadi sukacita dan Tuhan tidak lagi dapat mencari alasan untuk terus marah, dan dengan itu, membolehkan Dia untuk menerima ke dalam keluarga–Nya, orang-orang yang meletakkan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus.

Kristus mati SEKALI (Ibrani 9:28), sempurna dan benar-benar memuaskan murka Allah pada  masa lalu, masa kini dan dosa kita yang akan datang.

Penebusan

( penyelesaian yang sempurna dan lengkap untuk dosa )

"Kristus telah menebus kita daripada kutukan Hukum Taurat, dimana Dia telah menjadi sumpah kutuk untuk kita (sebab ada tertulis," Terkutuklah setiap orang yang tergantung di atas pokok"), yang berkat Abraham mungkin datang kepada bangsa-bangsa lain di dalam Kristus Yesus, bahawa kita menerima Roh yang telah dijanjikan melalui iman"
(Gal. 3:13-14)

Dia melakukan ini sempurna dengan melunaskan Hukum Taurat, memenuhinya, dan membayar kutukan itu (Mat 5:17; Gal 3:13). Hukum Taurat ini membawa "rahmat" jika taat atau "laknat" jika menderhaka. SEBARANG kegagalan untuk mematuhi Hukum Taurat akan  membawa laknat (Ulangan 28:15-68) itu. Oleh itu, semua orang di bawah laknat (Ulangan 28:22) bagi semua telah berdosa (Roma 3:23).

Kristus menebus kita daripada kutukan Hukum Taurat dengan membawa laknat kita bagi pihak kita. Perkataan Yunani untuk "menebus" yang digunakan di sini adalah EXAGORAZO dan bermaksud "untuk membeli DARIPADA pasaran hamba". Dengan mati di atas salib, Tuhan kita membayar hukuman dosa sepenuhnya dan membeli kita keluar dari sistem Hukum Taurat.

Berkat Abraham datang kepada orang percaya oleh sebab kebenaran yang dipindahkan oleh iman dalam Yesus dan pekerjaan–Nya yang siap di kayu salib, bukan setakat tentang harga diri . Ini memberi hak kepada orang yang beriman untuk menerima Roh Kudus melalui iman (Gal 3:5-14).

Kita mati kepada Hukum Taurat melalui tubuh Kristus (Roma 7:4). Sistem Hukum Taurat, ketaatan dengan memenuhi permintaan 10 Hukum Taurat, kemudian digantikan oleh kasih karunia (Rom 6:14), dengan penekanan kepada hidup oleh iman. Apabila orang yang beriman mati kepada Hukum Taurat, ia tidak lagi mempunyai kuasa ke atas mereka. Paul berkata, "Tidak, oleh itu, kini tiada kutukan kepada mereka yang berada dalam Kristus Yesus" (Rom 8:1).

 Perdamaian

(penyelesaian yang sempurna dan lengkap untuk orang berdosa )

" Iaitu, bahawa Allah adalah di dalam Kristus mendamaikan dunia untuk diri-Nya, tidak mengandaikan dosa mereka kepada mereka, dan telah melakukan kepada kita firman perdamaian."
( 2 Korintus 5:19)

Kata akar Yunani "katalasso" pada dasarnya bermakna untuk menukar sepenuhnya. Penyesuaian juga boleh dilihat sebagai istilah perakaunan dengan idea asas 'menyebabkan untuk menjadi serupa dengan, diselaraskan kepada, norma tertentu atau standard'. Yesus telah mengubah orang percaya sepenuhnya dengan menjadi dosa, supaya kita dapat menjadi kelayakan Allah di dalamNya (2 Korintus 5:21). Tuhan tidak lagi mencirikan dosa-dosa kita kepada kita kerana segalanya telah dipindahkan kepada-Nya di kayu salib. Kristus telah membuat kita diterima oleh Allah, bukan lagi musuh, dengan memberi kita karunia kelayakan (Roma 5).

Kita telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus (2 Korintus 5:17) dan diterima-pakai ke dalam keluarga Allah sebagai anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus Yesus (Gal 3:26). Dan jika kita adalah anak, maka kita waris Allah melalui Kristus (Gal 4:7). Oleh itu, menerusi satu kesalahan manusia (Adam yang pertama) penghakiman datang kepada semua orang, mengakibatkan penghukuman, walaupun demikian oleh satu perbuatan benar manusia (Adam yang akhir - Yesus Kristus) hadiah percuma datang kepada semua manusia, menyebabkan justifikasi hidup. Kerana tidak menurut seperti oleh satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian juga oleh satu ketaatan manusia banyak orang menjadi orang benar (Rom 5:18-19).

 

Pembaca yang dihormati,

Sila hubungi  kami mengenai perkara ini jika ada sebarang pertanyaan. Teks di atas adalah sebagai ringkasan kerana subjek ini luas dan lebih terperinci kerana ia menerangkan asal-usul Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kami berdoa yang anda telah diberkati dengan hanya melayari laman web ini .

Yang ikhlas,

UPCOMING EVENTS

25Oct
Friday

Time: 7:30pm - 10:30pm
Location: Upper Room, Lot 244, Jalan Tunku Abdul Rahman

Join Our Mailing List